;

Ny klassning av plywood

  Från september 2016 upphör certifikat för P30 klassning av konstruktionsplywood vilket har skapat en del frågor hos marknaden, om beräkning av bärande konstruktioner samt klassning av plywood. Klassningen upphör med anledning av att P30 kommer från BKR som slutade gälla 2011.

  För konstruktionsberäkningar gäller idag EKS samt Eurokoder.
  Som underlag för beräkningar krävs prestandadeklaration samt CE-märkning av berörda produkter.

  Enligt tidigare frågeställningar om klassning eller märkning av produkter tillåter inte
  EU Kommisionen någon annan klassning eller märkning då CE-märkning krävs enligt Byggproduktförordningen.
  Se fråga 21 i bifogad länk:
  http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq/
  Boverket har uttryckt att man inte har någon annan uppfattning i frågan.

  Bygma säljer Plywood från BOA som levererar konstruktionsplywood från två ledande producenter vilka båda har CE-märkning samt prestandadeklarationer för sina produkter.


  BKR –Boverkets konstruktionsregler
  EKS - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder
  Eurokoder – Europagemensamma dimensioneringsregler för bärande konstruktioner
  CE – Märkning av byggprodukter innebär att produktens egenskaper har bedömts och beskrivits på ett enhetligt sätt