;

Bygmas julklapp 2018

    I jul tänker vi på Bygma lite extra på alla barn. Barnen är det viktigaste vi har och de är vår framtid.

    Därför har vi i år valt att skänka pengar till två olika organisationer som gör ett mycket viktigt arbete - och de behövs. För barnen behöver vår hjälp. Året om. Varje krona är värdefull och gör stor skillnad för barn runt om i världen.

    Rädda Barnen arbetar för barn i utsatta situationer, såväl i Sverige som i resten av världen. Det är många barn som far illa runt om i världen. Rädda Barnen gör insatser där barn som bäst behöver dem för tillfället. 

    Barncancerfondens vision är att utrota barncancer, något som endast kan ske med hjälp av bidrag. Vi tar ställning för Barncancerfonden och stödjer dess verksamhet såsom nationell barncancerforskning, hjälp till drabbade barn och familjer samt informationsspridning.

    Så på detta sätt vill vi på Bygma skänka alla världens barn en tanke. För inget barn ska behöva fara illa.