;

Sweden Green Building Council


Bygma är som första svenska bygghandel medlem av Sweden Green Building Council

Från och med 2015 är Bygma medlem i Sweden Green Building Council. Det är en organisation för grönt byggande som verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen. Bygma är därmed första byggvaruhandeln i Sverige att söka och få medlemskap. SGBC är en ideell, medlemsägd förening, öppen för alla företag och organisationer inom svensk bygg- och fastighetssektor. Föreningen hjälper medlemsföretagen att nå sina hållbarhetsmål, bland annat genom att tillhandahålla utbildning, ge råd i hållbarhets­frågor och genom att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte. Målet är att skapa förut­sättningar för en god bebyggd miljö, där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

 

För oss känns det självklart att ha ett miljötänk inom alla relevanta områden. Hållbart byggande har kommit att bli en naturlig del i vår verksamhet och klivet in i Sweden Green Building Council var därför inte särskilt långt. Vi har bara sett början av bygg- och järnhandlarnas arbete för att göra byggsektorn i Sverige mer hållbar och medlemskapet i SGBC är en del av vår strävan att gå i bräschen för just vår bransch.

 

Bygma jobbar med hållbarhet i alla led. Det ska genomsyra hela verk­samheten, varje dag; vid transporter, produktval, samarbeten, relationer och miljö­satsningar. Personal inom Bygma utbildas fortlöpande inom Miljöbyggnad.

 

Det känns väldigt bra och självklart tycker vi att det är extra kul att vara först på bollen. Tidigare har det mest varit fastighetsbolag, konsulter och byggentreprenörer, men vi tycker att det är viktigt att hela kedjan – från byggvaror och logistik till färdiga byggnader – fungerar på ett hållbart sätt.

 

SGBC grundades 2009 av 13 svenska företag och organisationer: Akademiska Hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White. I dag har SGBC 247 medlemmar, däribland några av Bygmas leverantörer; Saint-Gobain Byggprodukter AB och Weber.

 

Läs mer på sgbc.se

 

Hållbart byggande är en naturlig del i vår verksamhet.Publicerad 12-30-2015