;

Bygmas miljöpolicy


Aktivt miljöarbete inom bygghandelssektorn

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete, vid varje tidpunkt är ambitionen att alltid följa gällande miljölagstiftning i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter. Vårt miljöarbete innefattar också ett förebyggande brandskydds- och säkerhetsarbete. Både ekonomisk och miljömässig resurseffektivitet är viktiga punkter för att vi skall nå framgång i arbetet. Genom våra medarbetares engagemang i miljö och hållbarhetsfrågor bidrar vi till ett större fokus, och därmed också en ökad kunskap om hållbart byggande hos såväl våra kunder som våra leverantörer. Vi ser återanvändning och återvinning som centrala frågor att utveckla genom utbildning av personal och genom förändrade rutiner i samarbete med leverantörer och kunder.

 

Vårt förhållningssätt skall präglas av följande punkter:

  • Vårt sortiment av miljöanpassade produkter är uppdaterat och genom att delge kunderna av vår kunskap ges dem möjlighet till egna miljöförbättringar.
  • Vi prioriterar miljömässiga, etiska och sociala aspekter när vi väljer våra samarbetspartners.
  • Vi förebygger föroreningar och minskar inverkan på miljön.
  • Vi strävar mot att minska energi- och materialåtgång.
  • Vi verkar för återanvändning eller återvinning.
  • Vi följer principen – Ständiga förbättringar.

 

Sollentuna 2014-11-24

Bygma Gruppen AB 
Urban Johansson VDPublicerad 12-30-2015