;

Hantverkarformuläret

Hantverkarformuläret är avsett för dig som ska utföra reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten, där enskild konsument är beställare.
Parterna fyller i avtalsmallen innan arbetet startar för att undvika missförstånd och annat som i värsta fall kan leda till konflikter. Mallarna som rekommenderas är framtagna av Konsumentverket i samarbete med branschen. Du hittar dem på Konsumentverkets och Boverkets sida omboende.se.

 Laesmerknapp2

Om du ska  utföra större jobb, som tillbyggnadsarbeten och nyproduktioner, använder du i stället entreprenadkontrakt ABS. Avtalsmall på omboende.se.

Missa inte heller Konsumentverkets ”Tips till dig som är hantverkare” – en lättläst skrift i PDF-format med information, tips, checklista och länkar till relevanta myndigheter.Publicerad 2-3-2016