;

Plintberäknaren

Med Webers kalkylator beräknar du enkelt hur mycket weber grovbetong du behöver för att gjuta en plint i ett rör. 

Öppna plintberäknaren ...Publicerad 7-12-2016