Bygmastipendiet

Stipendiet har instiftats för att uppmuntra elever att välja byggbranschen - och att stanna kvar där. En stor fråga för branschen är att allt för få ungdomar väljer att satsa på byggsektorn, med en stor avsaknad av kompetens inom flera områden som resultat. Målet med Bygmastipendiet är att lyfta fram unga förebilder i skolans värld och samtidigt uppmuntra och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg. Vi vill bidra till att vinna tillbaka branschens yrkesstolthet.

 

 

 

Ansökan ska innehålla namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, klass/program samt skola. Därtill en motivering till varför du är en lämplig kandidat till utmärkelsen Årets Bygmastipendiat. Ansökan kan göras för egen eller annan persons räkning. Om ansökan görs för annan persons räkning ska även anmälarens kontaktuppgifter anges.

 

Krav och kriterier: Eleven ska ha utmärkt sig genom att ha uppvisat ett utmärkt studieresultat eller ha uppvisat en anmärkningsvärd uppryckning eller prestation under sin skolgång och därmed visat att det går att vända en nedåtgående spiral. Du ska också ge uttryck för dina planer på att framöver verka inom byggbranschen, till exempel genom att beskriva var du hoppas eller tror att du befinner dig karriärmässigt om fem år.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Nominering skickad

Bygmastipendiet riktar sig till elever

som går sista året på Bygg- och

anläggningsprogrammet.