;

Byggbeskrivningar

  Här kan du ladda ned tydliga instruktioner för byggmoment både inom- och utomhusbyggnationer. Samtliga instruktioner och guider är framtagna i samarbete med Svenskt Trä.

   

  Byggbeskrivningar allmänt Byggbeskrivningar invändigt
  Byggbeskrivning Allmaent Byggbeskrivning Invaendigt
     
  Byggbeskrivningar utvändigt Byggbeskrivningar renovering
  Byggbeskrivning Utvaendigt Byggbeskrivning Renovering