;

Elektronisk personalliggare


  Den 1 januari 2016 infördes nya regler som gäller personalliggare i byggbranschen.

  Vi på Bygma kan i samarbete med Teamhub AB, med glädje erbjuda dig en personalliggare som uppfyller Skatteverkets krav. Denna personalliggare är enkel att använda och uppfyller de lagkrav som trädde i kraft vid förra årsskiftet.

  Under hela 2017 använder du personalliggaren gratis!

   

  Så här registrerar du ett konto hos Teamhub:

  Klicka på knappen nedan, registrera dina uppgifter.

  Registreringsknapp

   

  Nya regler från 1 jan 2016

  Du som bedriver byggverksamhet och har projekt som överstiger 4 basbelopp (180 000 kr) måste enligt lag föra en elektronisk personal­liggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på din byggarbetsplats.

  Övergångsbestämmelser
  De nya bestämmelserna gäller byggverksamhet som startas efter årsskiftet 2015–2016. Bestämmelserna gäller även byggverksamhet som startas innan dess, om verksamheten beräknas pågå till efter den 30 juni 2016.

  Byggherrens skyldigheter
  Som byggherre har du skyldighet att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt. Du har också andra skyldigheter kopplade till personalliggare. Du ska:

  • Anmäla byggarbetsplatsen
  • Meddela om något ändras
  • Skaffa nödvändig utrustning


  Entreprenörens skyldigheter
  Som entreprenör är du skyldig att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt. Du ska:

  • Föra in uppgifter i personalliggaren
  • Visa uppgifterna om Skatteverket kommer på kontrollbesök
  • Hindra aldrig byggherrens tillgång till personalliggaren
  • Spara uppgifterna i personalliggaren i minst 2 år