;

Bygmacontainern

    Idag består 2 – 3 % av totalkostnaden i ett byggprojekt av förbrukningsvaror, men de står för över 60 % av anskaffningstiden. Genom att ha all förbrukning tillgänglig direkt ute på bygget, ökar både effektivitet, produktivitet och lönsamhet.

    Tillsammans tar vi fram ett lämpligt startsortiment, anpassat efter byggprojektet. Enligt överenskommet upplägg besöker vi bygget för att se om innehållet i containern måste fyllas på eller kompletteras.

    Vi levererar, och du betalar bara för det du använder. Enklare kan det inte bli!
    Hör av dig till din anläggning för att få Bygmacontainern till din arbetsplats.

    Container2