Service meny

Mycket snö i Norrland

    Den stora snömängden som kommit i norra Sverige har ställt till det för många. Fredagen 9/2  gav delar av ett skärmtak vika på grund av snöras från ett ovanliggande tak på Bygmas anläggning i Örnsköldsvik. Skärmtaket skyddar en buffert för byggmaterial, och ligger utanför anläggningens försäljningsområde. Ingen person kom till skada och just nu pågår rivningsarbetet av de återstående delarna, och under våren kommer man troligen att bygga upp ett liknade skärmtak.

    Vi jobbar ständigt med vårt KAM (kvalitet och arbetsmiljö) arbete och går ronder för att försöka förebygga alla typer av olyckor och risker.  Men här har vi uppenbart misslyckats, och ska titta över rutinerna för just snölaster, säger Magnus Häggström, platschef Bygma Örnsköldsvik.