;

Byggbeskrivningar

Här kan du ladda ned tydliga instruktioner för byggmoment både inom- och utomhusbyggnationer. Samtliga instruktioner och guider är framtagna i samarbete med Svenskt Trä.

 

Byggbeskrivningar allmänt Byggbeskrivningar invändigt
Byggbeskrivning Allmaent Byggbeskrivning Invaendigt
   
Byggbeskrivningar utvändigt Byggbeskrivningar renovering
Byggbeskrivning Utvaendigt Byggbeskrivning Renovering


Publicerad 10-8-2015